Nasza kadra

Realizując szkolenia dla naszych Klientów szczególną uwagę kładziemy na przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenia, w danej branży, trenera prowadzącego szkolenie.

Są to zawsze Osoby z bardzo dużym doświadczeniem i najwyższymi ocenami uczestników szkoleń przez nich prowadzonych.

Tomasz Lis
Doktor Nauk Ekonomicznych
(Rachunkowość i Rachunkowość Międzynarodowa oraz MSR/MSSF)

 • pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, praktyk,
 • autor publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu rachunkowości,
  audytu, ubezpieczenia społecznego i zarządzania,
 • od 17 lat na rynku szkoleniowym, kierownik komórek szkoleniowych
  w dwóch spółkach kapitałowych,
 • Świadectwo z Departamentu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie
  ksiąg rachunkowych,
 • członek procedury na biegłego rewidenta i 11 lat praktyki,
 • uczestnik wielu seminariów m.in. w Izbie Skarbowej, członek Stowarzyszenia
  Księgowych w Polsce, Członek Internet Society Poland, Członek TP Organizacji
  Stabilizacji Rynku,
 • doradca Kancelarii Doradztwa Podatkowego od 1996 r. i największej
  w Polsce z polskim kapitałem Warszawskiej Kancelarii Księgowo-Prawnej,
 • wdraża w jednostkach nowoczesne zarządzanie przez cele i zarządzanie procesowe,
 • gościnnie wykłada na dwóch wyższych uczelniach o profilu – Zarządzania i Ekonomii,
 • doktorat z zakresu ekonomii,
 • doradza spółkom z GPW,
 • prelegent prowadzący wykłady w j. angielskim w Wiedniu i Londynie,
 • brał udział w ponad 200 projektach dla administracji publicznej, od 7 lat dla MF
  lub KPRM, w większości jako lider tworzył materiały.

Jacek Cymerman

 • ukończone ważniejsze szkolenia.: „Techniki negocjacji”, cztery moduły kursu „Train
  the Trainers” dla Trenerów Sprzedaży TP prowadzone przez firmę House of Skills, „Przedsiębiorczość”,
  „Zarządzanie zmianą”, „Zarządzanie sprzedażą”, „Psychologia Szefa”, „Motywowanie”,
  „Asertywność”, „Zarządzanie zmianą”, „Rekrutacja i selekcja”. „Coaching”, „Wywieranie
  wpływu”.
 • wybrane zrealizowane projekty szkoleniowe:
  • Realizacja szkoleń dla Firmy ZM Nowak z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta
  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla Grupy Orange Polska S.A.
  – Profesjonalna prezentacja sprzedażowa, Finalizacja i wywieranie wpływu
  w sprzedaży, Negocjacje sprzedażowe w Biznesie
  • Przygotowanie i prowadzenie projektu szkoleniowego 35 szkoleń dwudniowych
  dla Banków Spółdzielczych z zakresu skutecznej sprzedaży i obsługi Klienta
  • Projektowanie i prowadzenie zajęć na Szkołach Trenerów Sprzedaży, Agencja
  Rozwoju Innowacji, Laboratorium Arkanów Biznesu w latach 2009 – 2013
  • Prowadzenie zajęć na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej
  we Wrocławiu i w Bydgoszczy: Studia menedżerskie, Zarządzanie sprzedażą.
  • Realizacja cyklu szkoleń dla menedżerów Orange Polska w ramach
  międzynarodowego programu Orange Campus:
  • Projektowanie i prowadzenie zajęć na Akademii Zarządzania Projektami Brainstorm
  • Projektowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu Wyższej Szkoły Bankowej
  we Wrocławiu dla Banków Spółdzielczych z sieci BPS z tematu „Techniki sprzedaży
  i profesjonalna obsługa Klienta”.

Wojciech Szorc
Finalista konkursu Polish National Sales Award w kategorii
Trener sprzedaży roku 2010

 • doświadczony trener w zakresie szkoleń sprzedażowych i kompetencji osobistych,
 • od ponad 10 lat realizuje autorskie szkolenia dla wielkich korporacji i małych firm
  sprzedażowych,
 • na salach szkoleniowych przepracował ponad 1000 godzin,
 • przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów,
 • twórca i realizator wielu szkoleń sprzedażowych i obsługowych dedykowanych
  konsultantom pierwszego kontaktu z klientem,
 • akademicką teorię łączy z aktywną praktyką,
 • był handlowcem, opiekunem klienta biznesowego, kierował działem marketingu,
 • łączył pracę trenera z ekspertem HR,
 • tworzył i wdrażał standardy pracy i standardy obsługi klienta.

Michał Krüger
Laureat konkursu:
„Potencjały trenerskie Grupy TP 2010” kategoria: szkolenia sprzedażowe.

 • doświadczony trener, odpowiedzialny za realizację projektów szkoleniowych dla wielu
  korporacji o ugruntowanej pozycji na rynku. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych
  specjalistom ds. sprzedaży i menedżerom średniego szczebla z zakresu umiejętności sprzedażowych,
  komunikacyjnych, negocjacji, motywacji, wywierania wpływu.
  PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE
 • CoachWise Equipped™ – program realizowany przez Coaching Center (2014)
 • CoachWise Essentials™ – program realizowany przez Coaching Center (2013)
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego – program realizowany
  przez Pracownia Coachingu NOVO (2013)
 • Warsztaty Trenerskie – program realizowany przez House of Skills (2012)
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – Psychologia Biznesu z certyfikatem
  Franklin University – Studia Podyplomowe (2012)
 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupy TP – program realizowany przez Telekomunikację
  Polską S.A. (2010)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii – Teologia,
  specjalność: nauczycielska w zakresie religii
  Temat pracy: Zastosowanie sposobów

Paulina Gocała

 • trenerka, coach ICF, profesjonalistka w obszarze prowadzenia treningów
  i warsztatów dla managerów i specjalistów,
 • doświadczenie w różnorodnych i interaktywnych szkoleniach, warsztatach
  oraz prezentacjach – tematyka biznesowa, rozwój umiejętności miękkich
  oraz kompetencji managerskich,
 • ugruntowana i szeroka wiedza z zakresu technik i metodologii prowadzenia
  treningów z uwzględnieniem specyfiki grupy,
 • wysokie umiejętności i zdolności prezentacyjne oraz komunikacyjne,
 • zdolność nawiązywania pozytywnych relacji z grupą oraz umiejętność
  aktywizacji uczestników,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność wywierania wpływu,
 • mobilność oraz dyspozycyjność.
  Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra Marketingu i Zarządzania,
  oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji
  przy SWPS w Warszawie i Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami
  Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich
  (praca zespołowa, przywództwo i umiejętności motywacji, zarządzanie